top of page

Fàilte gu Cleachdi

Lorg tachartasan, buidhnean is clubaichean Gàidhlig!

Gaelic speakers chatting in a cafe

Tachartasan na mìosa

June 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
1
2
3
4
5
18:30
Cearcall Còmhraidh
6
7
19:30
Club Ciùil Acoustic Inbhir Nis - Calum Alex MacMillan le Ross Martin
8
9
9:30
Seisean Sgeulachd do Sgoilearan Gàidhlig
+1 more
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
19:00
Cur air bhog: Mo Shearmon | What I Have to Say
22
17:30
Cuir air Bhog Taisbeanadh Dà-chànanach Sgeul | Story: Folktales from the Scottish Highlands
23
15:30
Deireadh-seachdain Còmhnaidh
24
25
26
27
9:00
Ceannardan Òga na Gàidhlig
28
29
30
14:00
Strùpag is Cabadaich
1
2
3
18:30
Cearcall Còmhraidh
4
5
6
7
8
9

Tachartasan

 • Cearcall Còmhraidh
  Leantainneach
  05 Jun, 18:30 – 19:30
  Zoom
  A bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig no a bheil thu ag iarraidh cothrom ga cleachdadh ge bi càite bheil thu san t-saoghal? Uill, nach tadhal thu air ar Cearcall Còmhraidh air a stiùireadh air-loidhne le Fèis Rois a' chiad Diluain de gach mios!
  Share
 • Club Ciùil Acoustic Inbhir Nis - Calum Alex MacMillan le Ross Martin
  07 Jun, 19:30 – 21:30
  The Wee Bar, 4-6 Ness Walk, Inverness IV3 5NE, UK
  Oidhche de cheòl is òrain Ghàidhlig le Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein agus Ross Martin.
  Share
 • Seisean Sgeulachd do Sgoilearan Gàidhlig
  09 Jun, 09:30 – 10:00
  Teams
  Tha an sgioba Giglets a’ cur fàilte air sgoilearan agus tidsearan Gàidhlig gu seisean sgeulachd air loidhne, mar phàirt de Latha Àrainneachd na Cruinne.
  Share
 • Bothan Dhùn Èideann - Oidhche Chiùil
  09 Jun, 19:30 – 22:30
  Kilderkin, Dhùn Èideann, 67 Canongate, Edinburgh EH8 8BT, UK
  Thigibh còmhla rinn airson na h-oidhche chiùil agus sòisealta mìosail againn aig Bothan Dhùn Èideann!
  Share
 • Cur air bhog: Mo Shearmon | What I Have to Say
  21 Jun, 19:00 – 20:00
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  Bidh leabhar bhàrdachd ùr le Crìsdean MacIlleBhàin, Mo Shearmon / What I Have to Say, ga chur air bhog ann am bùth Comhairle nan Leabhraichean air Seachdain nam Bùithtean Leabhraichean Neo-eisimeileach 2023!
  Share
 • Cuir air Bhog Taisbeanadh Dà-chànanach Sgeul | Story: Folktales from the Scottish Highlands
  22 Jun, 17:30 – 18:30
  Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, George IV Bridge, Dùn Èideann, EH1 1EW, UK
  Cuir air bhog taisbeanadh dà-chànanach mu Iain Frangan Caimbeul - Iain Òg Ìle - fear bhon 19mh linn a rinn a dhìcheall gus sgeulachdan Gàidhlig a bha ann an cunnart dol à bith a shàbhaladh.
  Share
 • Deireadh-seachdain Còmhnaidh
  23 Jun, 15:30 – 25 Jun, 14:30
  The Old Brewery, Church St, Burnside Pl, Cromarty IV11 8YE, UK
  Bùthan-obrach còcaireachd, ceòl is seinn agus drama còmhla ri oidean dhòigheil is spòrsail do dh'òigridh ann an C7 - AS3.
  Share
 • Ceannardan Òga na Gàidhlig
  27 Jun, 09:00 – 13:00
  Zoom
  Cothrom airson tighinn còmhla ri daoine òga (18-40) eile a tha ag iarraidh na coimhearsnachdan aca a leasachadh.
  Share
 • Strùpag is Cabadaich
  Leantainneach
  30 Jun, 14:00 – 16:00
  Taigh-òsta An Cuiltheann, Port-Rìgh, Cullin Hills Hotel, Portree, IV51 9QU
  Thigibh còmhla rinn airson strùpag, cabadaich is craic. Uaireannan bidh seinneadairean, luchd-ciùil agus seanchaidh còmhla rinn cuideachd.
  Share
 • Duais Ealain na Gàidhealtachd
  13 Oct, 10:00 – 23 Oct, 10:00
  Talla a’ Bhriogait, 141 Bridgegate, Glasgow G1 5HZ, UK
  Taisbeanadh is farpais bhliadhnail mar phàirt den Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair. Ag amas air ealain adhartachadh bho air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.
  Share
bottom of page