top of page

Fàilte gu Cleachdi

Lorg tachartasan, buidhnean is clubaichean Gàidhlig!

Gaelic speakers chatting in a cafe

Tachartasan na mìosa

July 2024
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
14:00
Cofaidh, Ceòl is Cabadaich
+1 more
28
29
Day (1/5)
Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
+1 more
30
Day (2/5)
Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
+1 more
31
Day (3/5)
Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
+1 more
1
Day (4/5)
Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
+1 more
2
Day (5/5)
Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
+1 more
3
4
5
6
7
12:00
Tachartas ùr - Bùth-obrach Tèatar-ciùil
+1 more
8
12:00
Tachartas ùr - Bùth-obrach Tèatar-ciùil
+1 more
9
12:00
Tachartas ùr - Bùth-obrach Tèatar-ciùil
+1 more
10
11

Tachartasan

 • Cofaidh, Ceòl is Cabadaich
  Cofaidh, Ceòl is Cabadaich
  Leantainneach
  Sat, 27 Jul
  Cultarlann - Inbhir Nis
  27 Jul 2024, 14:00 – 16:00
  Cultarlann - Inbhir Nis , Sràid na h-Acadamaidh Inbhir Nis, IV1 1LU
  27 Jul 2024, 14:00 – 16:00
  Cultarlann - Inbhir Nis , Sràid na h-Acadamaidh Inbhir Nis, IV1 1LU
  Thigibh ann airson deagh cheòl beò, pìos cèic, cupan tì no cofaidh agus deagh chraic!
  Share
 • Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
   Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
  Mon, 29 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  29 Jul 2024, 09:00 – 02 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  29 Jul 2024, 09:00 – 02 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  Air a’ chùrsa seo, bidh thu ag obair a-muigh (cho tric ‘s a ‘s urrainn), a’ coimhead air an àrainneachd bhrèagha, timcheall làrach Shabhal Mòr Ostaig.
  Share
 • Tachartas ùr - Bùth-obrach Tèatar-ciùil
  Tachartas ùr - Bùth-obrach Tèatar-ciùil
  Leantainneach
  Wed, 07 Aug
  Eden Court
  07 Aug 2024, 12:00 – 16:00
  Eden Court, Rathad an Eabaig, Inbhir Nis IV3 5SA
  07 Aug 2024, 12:00 – 16:00
  Eden Court, Rathad an Eabaig, Inbhir Nis IV3 5SA
  Nach tig sibh còmhla rinn airson bùth-obrach ann an tèatar-ciuìl do chom-partichean aois 9 - 13.
  Share
 • Ainmean-Àite na h-Alba
   Ainmean-Àite na h-Alba
  Mon, 12 Aug
  Sabhal Mòr Ostaig
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean, Sgitheanach IV44 8RQ
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean, Sgitheanach IV44 8RQ
  Bidh an cùrsa seo air a theagasg sa Bheurla; chan fheumar eòlas sam bith air Gàidhlig no cànanachas. Tha e a’ tabhann cothrom gus ionnsachadh mun dàimh eadar cànan agus àite, cultar agus cruth-tìre. Chòrdadh an cùrsa ri neach sam bith le ùidh ann an cruth-tìre, cànan is cultar na h-Alba.
  Share
 • Ionnsachadh tro Chultar Beò ann am Flòdaigearraidh le Ailig Dòmhnallach (Bhaltois)
  Ionnsachadh tro Chultar Beò ann am Flòdaigearraidh le Ailig Dòmhnallach (Bhaltois)
  Mon, 12 Aug
  Sabhal Mòr Ostaig
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  An co-bhoinn ri Sabhal Mòr Ostaig, bidh Urras Ionad Thròndairnis a’ cur an cùrsa seo air dòigh. Bidh an cùrsa a’ còrdadh gu mòr ri daoine, le còrr is 100 neach air pàirt a ghabhail gu ruige seo. ‘S e cùrsa fad 5 làithean a th’ ann le foghlam sa bhlàr a-muigh is bùithtean-obrach.
  Share
 • Sgrìobh | Scrieve
   Sgrìobh | Scrieve
  Sun, 18 Aug
  Eden Court
  18 Aug 2024, 14:00 – 16:00
  Eden Court , Rathad an Eabaig, Inbhir Nis IV3 5SA
  18 Aug 2024, 14:00 – 16:00
  Eden Court , Rathad an Eabaig, Inbhir Nis IV3 5SA
  Thig còmhla rinn airson tachartas sònraichte le ceòl, òrain is bàrdachd ann an Gàidhlig agus Albais aig Under Canvas, Eden Court.
  Share
 • Oifigearan Gàidhlig – Ceanglaichean & Co-obrachadh
  Oifigearan Gàidhlig – Ceanglaichean & Co-obrachadh
  Leantainneach
  Mon, 19 Aug
  Location is TBD
  19 Aug 2024, 10:00 – 21 Aug 2024, 14:00
  Location is TBD
  19 Aug 2024, 10:00 – 21 Aug 2024, 14:00
  Location is TBD
  Prògram ceannardais trì-latha a tha seo, a tha air a dhealbh gu sònraichte gus coinneachadh ri feumalachdan oifigearan leasachaidh a tha ag obair ann an co-theacsa Ghàidhlig
  Share
 • Cearcall Còmhraidh
  Cearcall Còmhraidh
  Leantainneach
  Fri, 23 Aug
  Taigh Tasgaidh Gheàrrloch
  23 Aug 2024, 13:30 – 14:30
  Taigh Tasgaidh Gheàrrloch , Achtercairn House, Gairloch IV21 2BH, UK
  23 Aug 2024, 13:30 – 14:30
  Taigh Tasgaidh Gheàrrloch , Achtercairn House, Gairloch IV21 2BH, UK
  Thigibh còmhla rinn don Chearcall Còmhraidh ann an Geàrrloch!
  Share
 • Mànran: Cuirm Fosglaidh a’ Mhòid
  Mànran: Cuirm Fosglaidh a’ Mhòid
  Fri, 11 Oct
  An t-Òban
  11 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB
  11 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB
  Cuirm-chiùil air leth le Mànran. £15 gun bhallrachd / £8 ballrachd / £5 fo aois 16
  Share
 • Ar Cànan ’s Ar Ceòl
  Ar Cànan ’s Ar Ceòl
  Sat, 12 Oct
  An t-Òban
  12 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB
  12 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB
  Oidhche air leth de cheòl traidiseanta agus cultar Gàidhlig le tàlant gu leòr bho air feadh Earra-Ghàidheal.
  Share
 • Cogadh nan Còmhlan: Cuairtean Deireannach fo aois 13
  Cogadh nan Còmhlan: Cuairtean Deireannach fo aois 13
  Mon, 14 Oct
  Tallaichean Cruinneachaidh
  14 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  Tallaichean Cruinneachaidh, Breadalbane St, Oban PA34 5NZ
  14 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  Tallaichean Cruinneachaidh, Breadalbane St, Oban PA34 5NZ
  Farpais a tha a’ taisbeanadh an tàlant ùr ann an saoghal na Gàidhlig!
  Share
 • Cogadh nan Còmhlan: Cuairtean Deireannach fo aois 18
  Cogadh nan Còmhlan: Cuairtean Deireannach fo aois 18
  Tue, 15 Oct
  Tallaichean Cruinneachaidh Earra-G
  15 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  Tallaichean Cruinneachaidh Earra-G, Breadalbane St, Oban PA34 5NZ, UK
  15 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  Tallaichean Cruinneachaidh Earra-G, Breadalbane St, Oban PA34 5NZ, UK
  Farpais a tha a’ taisbeanadh an tàlant ùr ann an saoghal na Gàidhlig!
  Share
 • Farpaisean Crìochnachaidh An Aigeallain Airgid
  Farpaisean Crìochnachaidh An Aigeallain Airgid
  Wed, 16 Oct
  An t-Òban
  16 Oct 2024, 14:00 – 17:00
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  16 Oct 2024, 14:00 – 17:00
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  Òrain bho sheinneadairean fireann is boireann aig an ìre as àirde agus iad a’ farpais airson an Aigeallan Airgid.
  Share
 • Dràma a’ Mhòid
  Dràma a’ Mhòid
  Wed, 16 Oct
  Tallaichean Cruinneachaidh Earra-G
  16 Oct 2024, 19:00 – 22:00
  Tallaichean Cruinneachaidh Earra-G, Breadalbane St, Oban PA34 5NZ, UK
  16 Oct 2024, 19:00 – 22:00
  Tallaichean Cruinneachaidh Earra-G, Breadalbane St, Oban PA34 5NZ, UK
  Oidhche gu math beòthail le buidhnean-dràma nan coimhearsnachdan ionadail air feadh Alba is iad a’ feuchainn gu cruaidh airson roinn farsaing de dhuaisean.
  Share
 • Farpais Latharna agus An t-Siorraim
  Farpais Latharna agus An t-Siorraim
  Thu, 17 Oct
  An t-Òban
  17 Oct 2024, 13:30 – 16:30
  An t-Òban, Corran Halls, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  17 Oct 2024, 13:30 – 16:30
  An t-Òban, Corran Halls, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  Còisirean a’ farpais airson Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul
  Share
 • Farpais Crìochnachaidh An t-Seann Nòis
  Farpais Crìochnachaidh An t-Seann Nòis
  Thu, 17 Oct
  An t-Òban
  17 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  An t-Òban, Corran Halls, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  17 Oct 2024, 19:30 – 22:30
  An t-Òban, Corran Halls, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  Na seinneadairean traidiseanta aig an ìre as àirde a’ farpais airson Bonn Òir Mhàiri NicLaomainn.
  Share
 • Farpais Mhic Shimidh is Thulaich Bhàrdainn & Mairead NicDhonnchaidh
  Farpais Mhic Shimidh is Thulaich Bhàrdainn & Mairead NicDhonnchaidh
  Fri, 18 Oct
  An t-Òban
  18 Oct 2024, 13:30 – 16:30
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  18 Oct 2024, 13:30 – 16:30
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  Na còisirean sgìreil a’ farpais airson Sgiath Mhic Shimidh is Thulaich Bhàrdainn & Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh.
  Share
 • Trail West: Cuirm Dhùnaidh a’ Mhòid
  Trail West: Cuirm Dhùnaidh a’ Mhòid
  Sat, 19 Oct
  An t-Òban
  19 Oct 2024, 19:00 – 23:00
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  19 Oct 2024, 19:00 – 23:00
  An t-Òban, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  Thigibh còmhla airson crìoch cheart a chur air Mòd an Òbain 2024!
  Share
bottom of page