top of page

Fàilte gu Cleachdi

Lorg tachartasan, buidhnean is clubaichean Gàidhlig!

Gaelic speakers chatting in a cafe

Tachartasan na mìosa

December 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
18:30
Òraid Chanaigh 2023
+1 more
7
17:30
Oidhche Laoidhean na Nollaige
+1 more
8
15:00
Strùpag
+1 more
9
10:00
Partaidh Nollaig Leugh is Seinn le Linda
+2 more
+3 more
10
11
12
18:30
Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
+1 more
13
14:00
Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne
+1 more
14
15
14:00
Cruinneachadh na Nollaige
+1 more
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
10:15
Cafaidh Ghàidhlig
+1 more
7

Tachartasan

 • Òraid Chanaigh 2023
  Òraid Chanaigh 2023
  Wed, 06 Dec
  50 Ceàrnag Sheòrais
  06 Dec 2023, 18:30 – 20:00
  50 Ceàrnag Sheòrais , 50 George Square, Newington, Edinburgh EH8 9JU, UK
  06 Dec 2023, 18:30 – 20:00
  50 Ceàrnag Sheòrais , 50 George Square, Newington, Edinburgh EH8 9JU, UK
  Thèid Òraid Chanaigh na bliadhna a' lìbhrigeadh leis an Dr Priscilla Scott agus ise a' bruidhinnn mu na h-òrain adhraidh aig Màiri Mhòr nan Òrain.
  Share
 • Oidhche Laoidhean na Nollaige
  Oidhche Laoidhean na Nollaige
  Thu, 07 Dec
  Dick Vet sa choimhearsnachd
  07 Dec 2023, 17:30 – 18:30
  Dick Vet sa choimhearsnachd, 127 Sràid Nicolson, Dùn Èideann EH8 9ER
  07 Dec 2023, 17:30 – 18:30
  Dick Vet sa choimhearsnachd, 127 Sràid Nicolson, Dùn Èideann EH8 9ER
  Thig is ionnsaich laoidh na Nollaige no dhà còmhla rinn! Bidh cothrom ann airson cabadaich agus gus paidh-mions no dhà a ghabhail!
  Share
 • Strùpag
  Strùpag
  Leantainneach
  Fri, 08 Dec
  Ionad Coimhearsnachd Chàrlabhaigh
  08 Dec 2023, 15:00 – 16:00
  Ionad Coimhearsnachd Chàrlabhaigh, Càrlabhaigh, Leòdhas HS2 9AU, RA
  08 Dec 2023, 15:00 – 16:00
  Ionad Coimhearsnachd Chàrlabhaigh, Càrlabhaigh, Leòdhas HS2 9AU, RA
  Feasgar cofaidh airson fileantaich, no luchd ionnsachaidh aig ìre ard.
  Share
 • Partaidh Nollaig Leugh is Seinn le Linda
  Partaidh Nollaig Leugh is Seinn le Linda
  Leantainneach
  Sat, 09 Dec
  Comhairle nan Leabhraichean
  09 Dec 2023, 10:00 – 10:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Sràid Achadh a' Mhansa, Partaig, Glaschu, G11 5QP
  09 Dec 2023, 10:00 – 10:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Sràid Achadh a' Mhansa, Partaig, Glaschu, G11 5QP
  Òrain agus sgeulachdan airson àm na Nollaig.
  Share
 • Film Cloinne - Bioran agus Tè Bheag a' Ghruffalo
  Film Cloinne - Bioran agus Tè Bheag a' Ghruffalo
  Sat, 09 Dec
  Eden Court
  09 Dec 2023, 14:00 – 14:50
  Eden Court, Rathad an Eabaig, Inbhir Nis, Comhairle na Gàidhealtachd, IV3 5SA RA
  09 Dec 2023, 14:00 – 14:50
  Eden Court, Rathad an Eabaig, Inbhir Nis, Comhairle na Gàidhealtachd, IV3 5SA RA
  Dà fhilm beòthail stèidhichte air leabhraichean clasaigeach na cloinne Bioran agus Tè Bheag a' Ghruffalo.
  Share
 • Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Leantainneach
  Tue, 12 Dec
  Àrd-sgoil Glinn Challdair
  12 Dec 2023, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  12 Dec 2023, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  Cèilidh neo-fhoirmeil - Ceòl, cabadaich, copan tì agus cèic tro mheadhan na Gàidhlig.
  Share
 • Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne
   Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne
  Leantainneach
  Wed, 13 Dec
  Microsoft Teams
  13 Dec 2023, 14:00 – 15:00
  Microsoft Teams
  13 Dec 2023, 14:00 – 15:00
  Microsoft Teams
  Còmhradh agus Òrain Gàidhlig le Mairead NicNeacail air loidhne. Tha na tachartasan seo airson daoine le seargadh inntinn no call cuimhne, an teaghlach agus an caraidean.
  Share
 • Cruinneachadh na Nollaige
  Cruinneachadh na Nollaige
  Fri, 15 Dec
  Taigh-Òsta An Cuiltheann
  15 Dec 2023, 14:00 – 15:30
  Taigh-Òsta An Cuiltheann, Rathad Sgoirebreac Port Rìgh, Siorrachd Inbhir Nis, IV51 9QU
  15 Dec 2023, 14:00 – 15:30
  Taigh-Òsta An Cuiltheann, Rathad Sgoirebreac Port Rìgh, Siorrachd Inbhir Nis, IV51 9QU
  Cruinneachadh aig Taigh-òsta a' Chuilthinn le biadh, ceòl agus òrain Nollaig airson daoine air a bheil dementia, an teaghlach, an caraidean agus an luchd-cùraim.
  Share
 • Cafaidh Ghàidhlig
  Cafaidh Ghàidhlig
  Leantainneach
  Sat, 06 Jan
  Taigh-dealbh Birks
  06 Jan 2024, 10:15 – 12:15
  Taigh-dealbh Birks, 1 Dunkeld St, Aberfeldy PH15 2DA, UK
  06 Jan 2024, 10:15 – 12:15
  Taigh-dealbh Birks, 1 Dunkeld St, Aberfeldy PH15 2DA, UK
  Bheir an Cafaidh Gàidhlig mìosail againn cothrom dhut an cànan a chleachdadh fhad ‘s a bhios tu a’ measgachadh le luchd-labhairt de gach aois.
  Share
 • Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Tue, 16 Jan
  Loidse Ghrogaraidh
  16 Jan 2024, 12:00 – 18 Jan 2024, 12:00
  Loidse Ghrogaraidh, B890, Isle of South Uist HS8 5RR, UK
  16 Jan 2024, 12:00 – 18 Jan 2024, 12:00
  Loidse Ghrogaraidh, B890, Isle of South Uist HS8 5RR, UK
  Cothrom do luchd-labhairt òga na Gàidhlig sgilean ceannais agus cothroman lìonraidh a leasachadh.
  Share
 • Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail
  Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail
  Leantainneach
  Mon, 22 Jan
  Zoom
  22 Jan 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom
  22 Jan 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom
  A' coimhead air bàrdachd & sgeulachdan agus gan cleachdadh gus brosnachadh a thoirt dhan sgrìobhadh againn fhìn.
  Share
 • Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Tue, 16 Apr
  Taigh-òsta Bhuirgh
  16 Apr 2024, 12:00 – 18 Apr 2024, 12:00
  Taigh-òsta Bhuirgh, Borve, Isle of Lewis HS2 0RX, UK
  16 Apr 2024, 12:00 – 18 Apr 2024, 12:00
  Taigh-òsta Bhuirgh, Borve, Isle of Lewis HS2 0RX, UK
  Cothrom do luchd-labhairt òga na Gàidhlig sgilean ceannais agus cothroman lìonraidh a leasachadh.
  Share
bottom of page