top of page

Fàilte gu Cleachdi

Lorg tachartasan, buidhnean is clubaichean Gàidhlig!

Gaelic speakers chatting in a cafe

Tachartasan na mìosa

December 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18:30
Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
+1 more
13
14:00
Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne
+1 more
14
15
14:00
Cruinneachadh na Nollaige
+1 more
+2 more
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
10:15
Cafaidh Ghàidhlig
+1 more
7

Tachartasan

 • Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Leantainneach
  Tue, 12 Dec
  Àrd-sgoil Glinn Challdair
  12 Dec 2023, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  12 Dec 2023, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  Cèilidh neo-fhoirmeil - Ceòl, cabadaich, copan tì agus cèic tro mheadhan na Gàidhlig.
  Share
 • Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne
   Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne
  Leantainneach
  Wed, 13 Dec
  Microsoft Teams
  13 Dec 2023, 14:00 – 15:00
  Microsoft Teams
  13 Dec 2023, 14:00 – 15:00
  Microsoft Teams
  Còmhradh agus Òrain Gàidhlig le Mairead NicNeacail air loidhne. Tha na tachartasan seo airson daoine le seargadh inntinn no call cuimhne, an teaghlach agus an caraidean.
  Share
 • Cruinneachadh na Nollaige
  Cruinneachadh na Nollaige
  Fri, 15 Dec
  Taigh-Òsta An Cuiltheann
  15 Dec 2023, 14:00 – 15:30
  Taigh-Òsta An Cuiltheann, Rathad Sgoirebreac Port Rìgh, Siorrachd Inbhir Nis, IV51 9QU
  15 Dec 2023, 14:00 – 15:30
  Taigh-Òsta An Cuiltheann, Rathad Sgoirebreac Port Rìgh, Siorrachd Inbhir Nis, IV51 9QU
  Cruinneachadh aig Taigh-òsta a' Chuilthinn le biadh, ceòl agus òrain Nollaig airson daoine air a bheil dementia, an teaghlach, an caraidean agus an luchd-cùraim.
  Share
 • Cuirm Nollaige
  Cuirm Nollaige
  Fri, 15 Dec
  Seòmar Pròiseict
  15 Dec 2023, 19:00 – 21:00
  Seòmar Pròiseict, 50 Cearnag Sheòrais, Newington, Dùn Èideann EH8 9LH
  15 Dec 2023, 19:00 – 21:00
  Seòmar Pròiseict, 50 Cearnag Sheòrais, Newington, Dùn Èideann EH8 9LH
  Cuirm le Alasdair Mac Ille Bhàin is Kirsty Dhòmhnallach.
  Share
 • Cafaidh Ghàidhlig
  Cafaidh Ghàidhlig
  Leantainneach
  Sat, 06 Jan
  Taigh-dealbh Birks
  06 Jan 2024, 10:15 – 12:15
  Taigh-dealbh Birks, 1 Dunkeld St, Aberfeldy PH15 2DA, UK
  06 Jan 2024, 10:15 – 12:15
  Taigh-dealbh Birks, 1 Dunkeld St, Aberfeldy PH15 2DA, UK
  Bheir an Cafaidh Gàidhlig mìosail againn cothrom dhut an cànan a chleachdadh fhad ‘s a bhios tu a’ measgachadh le luchd-labhairt de gach aois.
  Share
 • Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Tue, 16 Jan
  Loidse Ghrogaraidh
  16 Jan 2024, 12:00 – 18 Jan 2024, 12:00
  Loidse Ghrogaraidh, B890, Isle of South Uist HS8 5RR, UK
  16 Jan 2024, 12:00 – 18 Jan 2024, 12:00
  Loidse Ghrogaraidh, B890, Isle of South Uist HS8 5RR, UK
  Cothrom do luchd-labhairt òga na Gàidhlig sgilean ceannais agus cothroman lìonraidh a leasachadh.
  Share
 • Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail
  Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail
  Leantainneach
  Mon, 22 Jan
  Zoom
  22 Jan 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom
  22 Jan 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom
  A' coimhead air bàrdachd & sgeulachdan agus gan cleachdadh gus brosnachadh a thoirt dhan sgrìobhadh againn fhìn.
  Share
 • Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Ceannardan Òga na Gàidhlig
  Tue, 16 Apr
  Taigh-òsta Bhuirgh
  16 Apr 2024, 12:00 – 18 Apr 2024, 12:00
  Taigh-òsta Bhuirgh, Borve, Isle of Lewis HS2 0RX, UK
  16 Apr 2024, 12:00 – 18 Apr 2024, 12:00
  Taigh-òsta Bhuirgh, Borve, Isle of Lewis HS2 0RX, UK
  Cothrom do luchd-labhairt òga na Gàidhlig sgilean ceannais agus cothroman lìonraidh a leasachadh.
  Share
bottom of page