Àicheadh

Cha bhi pròiseict Cleachd i, Bòrd na Gàidhlig no CGS a' cur nan tachartasan a tha air am foillseachadh air an làrach-lìn seo air dòigh. Bidh sinn a-mhàin a' foillseachadh cheangalaichean gu tachartasan, buidhnean agus obair dhaoine a tha ag obair gu tur fa leth.

Mar sin, chan eil Pròiseact Cleachd i, Bòrd na Gàidhlig no CGS cunntasach ann an dòigh sam bith airson nan tachartasan a tha air fhoillseachadh air an làràch-lìn seo agus mar a tha iad air an cur an gnìomh le buidhnean fa leth.

Disclaimer

Bòrd na Gàidhlig, Cleachd i and Cànan Graphic Studio make no warranties, representations or undertakings about:

  • any of the content that the Cleachd i website links to (including, without limitation, the quality, accuracy, completeness or fitness for any particular purpose of such content); or
  • any content of any other websites referred to or accessed by hypertext link through our website ("third party site")