Bathar #cleachdi

Òrdaich goireasan #cleachdi

Tha bathar cleachdi ann airson buidhnean san roinn phoblaich no sa choimhearsnachd. Tha am bathar cleachd i a’ sealltainn gu bheil sibh deònach Gàidhlig a bhruidhinn.

Faodar suas ri 10 lainneardan / 10 bràistean cruaidh / 10 postairean A5 / 20 steigear / 5 steigearan uinneig òrdachadh tron fhoirm gu h-ìosal. Tha na goireasan seo saor an-asgaidh.

Airson òrdughan nas motha, no ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fios gu Comhairle nan Leabhraichean air 0141 337 6211 no brath@gaelicbooks.org.

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ sgaoileadh bathar cleachdi às leth Bòrd na Gàidhlig.

Gu mi-fhòrtanach, chan urrainnear òrdughan a choileanadh taobh a-muigh na Rìoghachd Aonaichte.

Goireasan air-loidhne

Luchdaich a-nuas lethbhreac den phostair, suaicheantas agus bann-coise phuist-dealain #cleachdi gu h-ìosal.

A’ cleachdadh suaicheantas #cleachdi

Tha fàilte air duine sam bith suaicheantas #cleachdi a chleachdadh.  Bhitheamaid nur comainn nan leanadh sibh stiùireadh bhrannd #cleachdi ge-tà – ri fhaicinn an seo.

Ionnsaich Gàidhlig

Ma tha thu ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh, tadhail air an làrach-lìn Learn Gaelic airson ghoireasan air-loidhne agus liosta de chlasaichean air feadh Alba.