top of page

Sat, 24 Feb

|

Ostail Òigridh Dhùn Fhlòdaigearraidh

A' Peantadh Creadhadaireachd

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig tha Ionad Thròndairnis air feasgar de pheantadh creadhadaireachd a chur air dòigh bho 3f air 24/02/24. Bidh fàilte bhlàth ron h-uile ìre de Ghàidhlig!

 A' Peantadh Creadhadaireachd
 A' Peantadh Creadhadaireachd

Àm is Àite

24 Feb 2024, 15:00 – 17:00

Ostail Òigridh Dhùn Fhlòdaigearraidh, Flòdaigearraidh, An t-Eilean Sgitheanach IV51 9HZ

Mu dheidhinn an tachartas

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig tha Ionad Thròndairnis air feasgar de pheantadh creadhadaireachd a chur air dòigh bho 3f air 24/02/24. 

Bidh fàilte bhlàth ron h-uile ìre de Ghàidhlig!

Cosgaidh an tachartas seo £10.

Air a mhaoineachadh le Seachdain na Gàidhlig tro Mhaoin nan Tabhartas Beag, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page