top of page

Thu, 18 May

|

Studio Theatre, Ross-shire Club

Ainmeachadh Cruth-tìre na Gàidhlig

Às dèidh dha duaisean a chosnadh le a chuid bàrdachd, tillidh Marcas dhan a’ Ghàidhealtachd gus bùth-obrach a lìbhrigeadh far an tèid sgrìobhadairean tro ainmean-àite na Gàidhealtachd, a’ cleachdadh seo agus eisimpleirean bàrdachd na Gàidhlig, gus an cuid sgrìobhaidh a bhrosnachadh.

Ainmeachadh Cruth-tìre na Gàidhlig
Ainmeachadh Cruth-tìre na Gàidhlig

Àm is Àite

18 May 2023, 13:00 – 14:00

Studio Theatre, Ross-shire Club, Stafford House, High St, Dingwall IV15 9SS, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Chan eil e gu diofar ma tha sgrìobhadairean an sàs ann am bàrdachd, rosg, drama no òrain, tha fàilte romhpa uile a bhith an sàs sna eacarsaich-sgrìobhaidh a mhaireas seachd mionaidean a-mhàin, fhad ’s a bheir na seiseanan fòcas air cultar is co-theacsaichean.

Tha an fhèis as fheàrr ann an Inbhir Pheofharain air ais le cinn-latha ùra sa Chèitean!

Bidh tachartasan a’ gabhail àite ann an Club Siorrachd Rois, Bùth Leabhraichean Highflight, air an t-sràid, agus  bidh là làn thaisbeanaidhean, leabhraichean, dràma, ceòl agus Gàidhlig againn air Disahairne  – uile ann an Talla Baile Inbhir Pheofharain. Tha a’ mhòr-chuid de thachartasan an-asgaidh no ‘Pàigh na tha thu ag iarraidh’. Tha sinn an dòchas ur faicinn ann!

Tha Word on the Street a’ faighinn taic bho Maoin fo Ùghdarras Ùard Inbhir Pheofharain is Shìophoirt Comhairle na Gàidhealtachd. Tha an tachartas air a chur air dòigh fo bhratach Luchd-cluiche Inbhir Pheofharain le: Nick Fearne, Bill Anderson, Phil Baarda, Sherry Morris, Donna Macrae, Simon Berry.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page