top of page

Sat, 24 Feb

|

Àrd-sgoil Greenfaulds

Àm airson na Gàidhlig

Thig còmhla agus dèan subhachas cànan is cultar na Gàidhlig.

 Àm airson na Gàidhlig
 Àm airson na Gàidhlig

Àm is Àite

24 Feb 2024, 13:30 – 16:00

Àrd-sgoil Greenfaulds, Rathad Auchenkilns, Comar nan Allt, Glaschu G67 4AQ

Mu dheidhinn an tachartas

Feasgar làn ceòl agus òran traidiseanta, ealan is ceàirdean agus sgeulachdan is gnìomhan do gach aois. Thig còmhla agus dean subhachas cànan is cultar na Gàidhlig.

Le Còisir Ghàidhlig Chomar nan Allt, bùthan-obrach seinn, Leugh is Seinn le Linda, ceòl traidiseanta, camanachd is ceòl na phioba. 

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Lorgar barrachd fiosrachaidh is cothrom clàradh an seo.

'S e Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page