top of page

Fri, 10 Nov

|

Cnoc Soilleir

Às an Tobar

Tha ‘Às an Tobar’ air ais agus abair gu bheil dà latha air leth romhainn làn litreachais, òraidean, còmhradh agus ceòl. Thigibh a chèilidh oirnn!

Às an Tobar
Às an Tobar

Àm is Àite

10 Nov 2023, 19:00 – 21:00

Cnoc Soilleir, Cnoc Soilleir, Dalabrog, Uibhist a Deas, Na h-Eileanan an Iar HS8 5SS, RA

Mu dheidhinn an tachartas

DIHAOINE 

7f - 9f - 'Dorus gun Chlàimhean: Na h-òrain aig Murchach MacPàrlain'

Tachartas sònraichte còmhla ri Catrìona Mhoireach a dheasaich leabhar ùr de dhàin is òrain Mhurchaidh air a sheinn le Mairead NicLeòid bho na h-Òganaich. 

Leabhraichean gan reic.

Faodar gach tachartas a frithealadh an-asgaidh.

Lorgar barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn Ceòlas.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page