top of page

Sat, 27 May

|

Leabharlann Mitchell

Aye Write: Ruaraidh G MacIlleathain – Cha Till Mise

Thig a dh'èisteachd ri Ruaraidh G. MacIlleathain (Roddy Maclean) aig fèis leabhraichean Aye Write is e a’ bruidhinn mun leabhar aige Cha Till Mise, eachdraidh nan conbhoidhean dhan Ruis san Dàrna Chogadh.

Aye Write: Ruaraidh G MacIlleathain – Cha Till Mise
Aye Write: Ruaraidh G MacIlleathain – Cha Till Mise

Àm is Àite

27 May 2023, 19:45 – 20:45

Leabharlann Mitchell, North St, Glasgow G3 7DN, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Nuair a bha Ruaraidh G MacIlleathain a’ fàs suas ann an Glaschu anns na seasgadan, chanadh a mhàthair ris gach 31 Dùbhlachd, ‘Chaidh Daibhidh a chall air na Russian Convoys’ – dìreach na faclan sin. B’ e co-ogha dha mhàthair a bha ann an Daibhidh. Bha e 22 bliadhna a dh’aois.

B’ e an aon fhiosrachadh a bha aig an teaghlach gun deach soitheach Dhaibhidh, HMS Achates, fodha ann am Muir Bharents, 31 Dùbhlachd 1942. Cha d’ fhuair iad a-mach a-riamh dè thachair dhan a’ bhalach òg à Bhatarnais san Eilean sgitheanach. An deach a bhàthadh? An deach a mharbhadh le slige Ghearmailteach? Ach, a-nis, an dèidh rannsachadh agus thurchartasan iongantach, gabhaidh sgeulachd Dhaibhidh innse.

Tha an leabhar seo a’ toirt sùil mhionaideach air na conbhoidhean dhan Ruis, agus mun ghaisgeach a bha ri fhaicinn ann am Blàr Mhuir Bharents, a’ mhadainn ud ann an 1942.  ‘S e tachartas dà-chànanach a bhios seo, air a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Tiogaidean: https://www.glasgowlife.org.uk/event/1/ruaraidh-g-macilleathain-roddy-maclean-cha-till-mise

Chaidh an tachartas seo a chur air dòigh le Comhairle nan Leabhraichean.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page