top of page

Fri, 05 Apr

|

Kilderkin

Bothan a’ Ghiblein

An ath mhìos aig Bothan ‘s e tachartas glè shònraichte a th’ againn! Tha an luchd-ealain againn airson na mìos na trì cluicheadairean òga iongantach; Malachy Arnold agus Grace Skinner, a bhios a’ cluich na clàrsaiche, còmhla ri cluicheadair piana Sophie Joint. Tiogaidean air Eventbrite a' Bhothain!

Bothan a’ Ghiblein
Bothan a’ Ghiblein

Àm is Àite

05 Apr 2024, 19:30 – 22:00

Kilderkin, 67 Canongate, Dùn Èideann EH8 8BT

Mu dheidhinn an tachartas

An ath mhìos aig Bothan ‘s e tachartas glè shònraichte a th’ againn!

Tha an luchd-ealain againn airson na mìos na trì cluicheadairean òga iongantach; Malachy Arnold agus Grace Skinner, a bhios a’ cluich na clàrsaiche, còmhla ri cluicheadair piana Sophie Joint.

Is Ciorstaidh NicArtair MC sgoinneil na h-oidhche.

Lorg tiogaidean air ar Eventbrite!

Chan eil feum agaibh air ro-phaghadh sam bith, ach tha sinn a’ togail airgead airson ar pàrtaidh 21mh ceann-bliadhna; mar sin, bhiomaid cho taingeal ’s a ghabhas airson airgead sam bith eile!

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page