top of page

Sat, 24 Feb

|

Àrd-sgoil Greenfaulds

Bùth-obrach Òrain Ghàidhlig le Katie MacFarlane

Ann am bùth-obrach dà chànanch, bidh Katie MacFarlane a' teagasg òrain thraidiseanta Ghàidhlig agus bidh cothroman gu leòr ann òrain ùra ionnsachadh ann an dòigh spòrsail. Bidh fàilte bhlàth air a h-uile duine.

Bùth-obrach Òrain Ghàidhlig le Katie MacFarlane
Bùth-obrach Òrain Ghàidhlig le Katie MacFarlane

Àm is Àite

24 Feb 2024, 14:10 – 14:30

Àrd-sgoil Greenfaulds, Rathad Auchenkilns, Comar nan Allt, Glaschu G67 4AQ

Mu dheidhinn an tachartas

Ann am bùth-obrach dà chànanch, bidh Katie MacFarlane a' teagasg òrain thraidiseanta Ghàidhlig agus bidh cothroman gu leòr ann òrain ùra ionnsachadh ann an dòigh spòrsail. Bidh fàilte bhlàth air a h-uile duine!

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh

Lorgar barrachd fiosrachaidh agus cothrom clàradh an seo

'S e Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page