top of page

Wed, 14 Jun

|

An Lòchran

Buth-Obrach Tik-Tok Ann An Gàidhlig

Tha a neach-ealain Chiorstaidh Iona NicArtair gu bhith comhla rinn aig Ionad An Lòchran. Gheibh sibh cothrom ionnsachadh ciamar a nì sibh bhidio Tik-Tok airson na meadhanan soisealta.

Buth-Obrach Tik-Tok Ann An Gàidhlig
Buth-Obrach Tik-Tok Ann An Gàidhlig

Àm is Àite

14 Jun 2023, 19:00 – 21:00

An Lòchran, Unit 1, 22 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Bheil thusa mar mise? Chan eil spùt agad ciamar a nì sibh bhidio Tik-Tok airson a chuir suas air na meadhanan soisealta? 🤔🤔 Uill seo an cothrom agaibh sin atharrachadh! 

Tha buth-obrach gu bhith againn ris an ioma-tàlantach Choirstaidh Iona NicArtair air an 14mh An t-Ògmhìos aig 7f gu 9f. Tha e a cosg tabhartas £3 airson pàirt a gabhail ann ach bi tì, cofaidh, uisge agus rud milis ann airson ìthe.  Deagh chothrom a tha seo do dhuine nach eil math le teicneolas fon-laimh. Siuthad thig ann. Abair spòrs agus dh'fhaodadh d'thu bi na do rionnag air loidhne.  Tha ma 15 àiteachan ann, agus cumhnich tha am buth-obrach ann an Gàidhlig. 😁

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page