top of page

Thu, 22 Feb

|

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Bùthan-obrach le Anna Mhartainn

Latha de bhùthan-obrach mu òrain ionadail is na sgeulachdan air an cùlaibh airson na sgoilearan aig Àrd-sgoil Phort Rìgh.

Bùthan-obrach le Anna Mhartainn
Bùthan-obrach le Anna Mhartainn

Àm is Àite

22 Feb 2024, 09:00 – 15:30

Àrd-sgoil Phort Rìgh, Viewfield Rd, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach IV51 9ET

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh Anna Mhartainn a' lìbhreagadh latha de bhùthan-obrach aig Àrd-sgoil Phort Rìgh, a' teagasg na sgoilearan òrain ionadail agus na sgeulachdan air an cùlaibh.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page