top of page

Fri, 23 Feb

|

Talla Coimhearsnachd na Comraich

Cafaidh Gàidhlig

Feasgar saorsnail eadar-ghinealach na Gàidhlig!

Cafaidh Gàidhlig
Cafaidh Gàidhlig

Àm is Àite

23 Feb 2024, 12:30 – 18:00

Talla Coimhearsnachd na Comraich, A' Chomraich, A' Ghàidhealtachd IV54 8AD

Mu dheidhinn an tachartas

Feasgar saorsnail eadar-ghinealach na Gàidhlig: 

12:30 - 1:30f: Lòn aotrom ri fhaotainn.

1:30 - 3f: Bùth-obrach a’ sgrùdadh òrain luaidh thraidiseanta leis an neach-teagaisg Anna Mhàrtainn, gnìomhachd spòrsail is neo-fhoirmeil a’ measgachadh dòighean-obrach aodaich traidiseanta le òrain Gàidhlig, a’ toirt cothrom a dhol an sàs anns an dualchas na Gàidhealtachd agus a bhith a’ seinn ri chèile anns a’ Ghàidhlig.  

3 - 6f: Bidh an cafaidh Gàidhlig againn a tha stèidhichte air tabhartasan a’ toirt seachad lòn aotrom còmhla ri tì, cofaidh is mìlsean agus bidh e na chothrom do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig gach ìre agus fileantaich tighinn còmhla. Bidh brosnachaidhean còmhraidh, geamannan agus gnìomhan rim faighinn gus taic a thoirt do luchd-ionnsachaidh aig gach ìre tron Chafaidh.

Thig gu aon de na tachartasan no iad uile!

Fàilte ron a h-uile duine

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

'S e a' bhuidheann Bealach a bhios a' ruith an tachartais seo. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun deidhinn air an duilleag Facebook aca.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page