top of page

Fri, 23 Feb

|

Bun-sgoil Chàrdanros

Cafe Cardross

Bidh sinn aig Bun-sgoil Chàrdanros a' cur fàilte air pàrantan is teaghlaichean don sgoil aig diofar amannan sa mhadainn agus bidh sinn a' cur fàilte air a' choimhearsnachd ionadail san fheasgar.

Cafe Cardross
Cafe Cardross

Àm is Àite

23 Feb 2024, 09:30 – 15:00

Bun-sgoil Chàrdanros, Dùn Breatann, Earra-Ghàidheal G82 5PN

Mu dheidhinn an tachartas

Aig Bun-sgoil Chàrdanros bidh sinn a' comharrachadh Seachdain na Gàidhlig le cafaidh sgoile air fad. Tron seachdain bidh gach clas ag ullachadh airson a' chafaidh. Bidh na ulllachaidhean a' toirt a-steach a' dèanamh biadh airson frithealadh aig a' chafaidh aca, a' cuir na reasabaidhean aca gu Gàidhlig, a' dèanamh phostairean le abairtean feumail airson a' chafaidh agus ag ionnsachadh fhaclan is abairtean a 's urrainn dhaibh a chleachadh is a theagasg do dhaoine eile.

Tha sinn a' cur fàilte air pàrantan is a' choimhearsnachd chun a' chafaidh againn agus bheir a' chlann am biadh blasda a rinn iad dhaibh sa Ghàidhlig.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page