top of page

Tue, 28 Nov

|

Comann Crann na h-Alba

Caidreachas nan Sgrìobhaichean 2023

A' comharrachadh soirbheachas nam farpaisich a' Cho-fharpais Bhliadhnail Caidreachas nan Sgrìobhaichean 2023

Caidreachas nan Sgrìobhaichean 2023
Caidreachas nan Sgrìobhaichean 2023

Àm is Àite

28 Nov 2023, 19:00 – 22:00

Comann Crann na h-Alba, 9 Clobhsa Fountain, 22 High St, Dùn Èideann EH1 1TF, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Tha fàilte ro bhuill is caraidean a' Chaidrechais tighinn còmhla airson soirbheachas nam farpaisich a' Cho-fharpais Chaidreachas nan Sgrìobhaichean 2023 a chomharrachadh.

Bheir an tachartas seo leughaidhean aig britheamhan Mòrag MhicAnndrais (Bàrdachd), Carol MhicAoidh (Sgeulachd Ghoirid) is Liane NicAoidh (Grad-fhicsean). Gu mì-fhortanach chan urrainn do bhritheamhan na Gàidhlig is na Beurla Ghallta Maggie Rabatski is Jo Gilbert a bhith còmhla rinn, ach thèid an aithisgean a leughadh leis a' Mhaoi-an-taighe, Ionmhasair a' Chaidreachais, Jenifer Harley a bha roimhe na Cathraiche.

Cuideachd, bidh cothrom agad èisteachd ri na daoine a chaidh ainmeachadh air na geàrr-liostaichean is iad a' leughadh na dàin is earrannan ruisg aca.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Chan fheum thu tiogaid a cheannach. 

Tha barrachd fiosrachaidh ri lorg air làrach-lìn a' Chaidreachais nan Sgrìobhaichean.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page