top of page

Tue, 16 Apr

|

Taigh-òsta Bhuirgh

Ceannardan Òga na Gàidhlig

Cothrom do luchd-labhairt òga na Gàidhlig sgilean ceannais agus cothroman lìonraidh a leasachadh.

Ceannardan Òga na Gàidhlig
Ceannardan Òga na Gàidhlig

Àm is Àite

16 Apr 2024, 12:00 – 18 Apr 2024, 12:00

Taigh-òsta Bhuirgh, Borgh, Leòdhas HS2 0RX

Mu dheidhinn an tachartas

Bheir am prògram seo cothrom do luchd-labhairt òga na Gàidhlig – eadar 18-40 – sgilean ceannais agus cothroman lìonraidh fhaighinn a ghabhas cleachdadh gus an dreuchd coimhearsnachd aca fhèin adhartachadh, iomairtean sòisealta, buidhnean no gnìomhachasan beaga a thòiseachadh agus/no fhàs a tha a’ dèiligeadh leis na cothroman agus na duilgheadasan a th’ anns na sgìrean aca.

Chaidh am prògram seo a dhealbhadh airson luchd-stiùiridh òga a tha stèidhichte air a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan no a tha airson barrachd ionnsachadh mu àite na Gàidhlig san sgìre, aig a bheil ùidh ann a bhith a’ rannsachadh cuspair leasachadh coimhearsnachd taobh a-staigh co-theacs Gàidhlig.

Thèid d’ àite air a’ phrògram, àite-fuirich agus biadh air a mhaoineachadh. Feumaidh tu na cosgaisean siubhail agad fhèin a phàigheadh.

Chaidh an tachartas seo a chur air dòigh leis an Social Enterprise Academy. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun obair aca agus na tachartasan aca air:

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page