top of page

Mon, 04 Sept

|

Zoom

Cearcall Còmhraidh

A bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig no a bheil thu ag iarraidh cothrom ga cleachdadh ge bi càite bheil thu san t-saoghal? Uill, nach tadhal thu air ar Cearcall Còmhraidh air a stiùireadh air-loidhne le Fèis Rois a' chiad Diluain de gach mios!

Cearcall Còmhraidh
Cearcall Còmhraidh

Àm is Àite

04 Sept 2023, 18:30 – 19:30

Zoom

Mu dheidhinn an tachartas

Tha a h-uile seisean an-asgaidh agus ‘s e deagh chothrom a th’ annda a bhith a' cluinntinn na Gàidhlig is a' bruidhinn le daoine taiceil is tuigseach. Aig gach seisean, aoigh cuide rinn a bhios a’ bruidhinn air cuspair a tha iad fhèin air taghadh agus tha cothrom ceistean a chur orra.   

Cuir fios air TJ airson clàradh: tj.bawden@feisrois.org 

Tuilleadh fiosrachaidh: https://feisrois.org/clasaichean-is-cursaichean/cearcall-comhraidh-gaidhlig/?lang=gd ~

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page