top of page

Thu, 22 Feb

|

Bun-sgoil Tollbrae

Cèilidh Coimhearsachd

Cèilidh coimhearsnachd a tha ag amas na teaghlaichean a tha a' dol agus a th' air a dhol gu Sgoil-Àraich Tollbrae a thoirt còmhla. Bidh e na chothrom dha ar teaghlaichean a thighinn còmhla gus na soirbheachasan aig ar n-ionad Gàidhlig a chomharrachadh.

Cèilidh Coimhearsachd
Cèilidh Coimhearsachd

Àm is Àite

22 Feb 2024, 17:30 – 19:30

Bun-sgoil Tollbrae, Rathad Biggar a deas, An t-Àrd-Ruigh ML6 9LZ

Mu dheidhinn an tachartas

Tha sinn airson a' choimhearsnachd bheòthail a th' againn ann an Tollbrae a chomharrachadh. 'S e amas a' chèilidh seo Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile agus taobh a-muigh na dachaigh a bhrosnachadh. Tha sinn airson cothrom a thoirt dha na teaghlaichean againn a thighinn còmhla agus bruidhinn ri chèile air na soirbheachasan aca. Bidh dibhearsain is ceòl againn bho Step Wee Cèilidh agus Greenfaulds' Trad Band

Bidh biadh is deoch rim faotainn.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu Bhun-sgoil Tollbrae air an làrach-lìn aca.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page