top of page

Fri, 03 May

|

Grinneabhat

Cèilidh - Iain 'Costello' Maciver

Bidh Iain 'Costello' Maciver còmhla rinn aig Grinneabhat airson cèilidh.

Cèilidh - Iain 'Costello' Maciver
Cèilidh - Iain 'Costello' Maciver

Àm is Àite

03 May 2024, 19:30 – 21:30

Grinneabhat , N Bragar, Eilean Leòdhais, HS2 9DA,

Mu dheidhinn an tachartas

Tha sinn air leth toilichte gu bheil Iain ‘Costello’ Maciver a’ tighinn a chèilidh oirnn.   Thigibh còmhla rinn airson oidhche de cheòl!

Ma tha sibh airson tiocaid a ghlèidheadh (£10) cur fòn gu 01851 710210 no post-d gu info@bragararnol.org

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page