top of page

Tue, 02 Apr

|

Talla Coimhearsnachd Phort Rìgh

Cèilidh Mhòr an Earraich

Cèilidh mhòr leis na luchd-oide agus na ceòladairean òga na fèise!

Cèilidh Mhòr an Earraich
Cèilidh Mhòr an Earraich

Àm is Àite

02 Apr 2024, 19:00 – 21:00

Talla Coimhearsnachd Phort Rìgh, Ceàrnag Camanachd, Port Rìgh IV51 9BW

Mu dheidhinn an tachartas

Mar phàirt de Fhèis an Earraich

Bidh rafail ann le tì is bèicearachd rim faotainn. Thoir leat deoch làidir dhut fhèin.

Faodar a frithealadh le tabhartas dhan Fhèis

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page