top of page

Fri, 31 May

|

Ionad Sgeulachdan na h-Alba

Cèilidh Mhòr Bothan @ Scottish Storytelling Centre

Ar cèilidh mhòr! Aig an Ionad Sgeulachdan na h-Alba.

Cèilidh Mhòr Bothan @ Scottish Storytelling Centre
Cèilidh Mhòr Bothan @ Scottish Storytelling Centre

Àm is Àite

31 May 2024, 18:00 – 22:40

Ionad Sgeulachdan na h-Alba, 43-45 High St, Edinburgh EH1 1SR, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Tha Bothan 21 bliadhna a dh'aois! Cha ghabh e creidsinn!  

As dhèidh seisean ciùil againn san fheasgar, bidh sgeulachdan againn bhon rannsaiche Uibhisteach Curstaidh Dhòmhnallach, iomadh de cluicheadairean, agus bidh cèilidh thraidiseanta againn, le dannsa traidiseanta, bho chòmhlan òg Gàidhlig West Loch Ceilidh Band.

FAIGH TICEADAN AN SEO: https://scottishstorytellingcentre.online.red61.co.uk/event/913:5345/913:22244/  

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page