top of page

Fri, 23 Feb

|

Àrd-Sgoil Ghlinn Challdair

Cèilidh Mòr Seachdain na Gàidhlig

Cèilidh teaghlaich a' gabhail àite ann an Àrd-Sgoil Ghlinn Challdair, Cille Bhrìde an Ear. Dannsa, seinn, tì, raffle agus fuine ri fhaighinn.

 Cèilidh Mòr Seachdain na Gàidhlig
 Cèilidh Mòr Seachdain na Gàidhlig

Àm is Àite

23 Feb 2024, 18:30 – 20:30

Àrd-Sgoil Ghlinn Challdair, Rathad High Common, Cille Bhrìde an Ear G74 2LP

Mu dheidhinn an tachartas

Cèilidh teaghlaich a' gabhail àite ann an Àrd-Sgoil Ghlinn Challdair, Cille Bhrìde an Ear. Dannsa, seinn, tì, raffle agus fuine ri fhaighinn.   

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh ach faodar taic airgeid a' chumail rinn agus thèid cruinneachadh a chumail aig an doras.

Tiogaidean rim faighinn an seo, no aig an doras.  

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page