top of page

Sat, 19 Aug

|

Inbhir Nis

Cèilidh Nis!

Cèilidh air a bhlàr a-muigh air an eilean as motha san abhainn Nis. Bidh luchd-ciùil is seinneadairean, bàird is sgeulaiche ann, seann is òg. Thoir leibh greim-bìdh is deoch is plàid, bheir sinne dhuibh an còrr!

Cèilidh Nis!
Cèilidh Nis!

Àm is Àite

19 Aug 2023, 14:00 – 16:00

Inbhir Nis , Great Glen Way, Inverness IV2 4QS, UK

Mu dheidhinn an tachartas

'S ann airson inbhe Chultarlainn a thogail air an aon laimh, agus talant a tha anns a' bhaile seo a-measg nan Gàidheal Inbhir Nis a thaisbheanadh dhan sluagh.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page