top of page

Sat, 24 Feb

|

Talla Grebe

Cèilidh Teaghlaich

Cumaidh Pàrantan Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Cèilidh Teaghlaich ann an Inbhir Nis gus Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh.

Cèilidh Teaghlaich
Cèilidh Teaghlaich

Àm is Àite

24 Feb 2024, 18:00 – 20:00

Talla Grebe, Grebe Ave, Drakies, Inbhir Nis IV2 3TD

Mu dheidhinn an tachartas

Cumaidh Pàrantan Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Cèilidh Teaghlaich ann an Inbhir Nis gus Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh. Mar bhuidhean de phàrantan de sgoilearan aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, tha sinn airson sealltainn dhan chloinn gu bheil ar cànan beò air taobh a-muigh na sgoile. Thèid a chlann a bhrosnachadh gus pàirt a ghabhail san tachartas, agus na sgilean Gàidhlig ac' a thaisbeanadh air an àrd-ùrlar. Tha sinn airson agus gun tig diofar ghinealachan còmhla gus a' chànan a chomharrachadh an dà chuid le daoine air taobh a-staigh agus taobh a-muigh na sgoile, oir bidh fàilte ron a h-uile duine aig a' chèilidh.

Tiogaidean £8 aig an doras.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page