top of page

Sun, 25 Feb

|

Ionad Achadh na Creige

Cèilidh Teaghlaich

Cèilidh coimhearsnachd air Didòmhnaich 25mh An Gearran bho 1f gu 3f aig Ionad Achadh na Creige san Òban. Cothrom airson cruinneachadh neo-fhoirmeil Coimhearsnachd na Gàidhlig a thoirt còmhla agus craic eadar-ghinealach.

 Cèilidh Teaghlaich
 Cèilidh Teaghlaich

Àm is Àite

25 Feb 2024, 13:00 – 15:00

Ionad Achadh na Creige, Rathad Achadh na Creige, Taylor's Brae, An t-Òban PA34 5DQ

Mu dheidhinn an tachartas

Cèilidh coimhearsnachd air Didòmhnaich 25mh An Gearran bho 1f gu 3f aig Ionad Achadh na Creige san Òban. Cothrom airson cruinneachadh neo-fhoirmeil Coimhearsnachd na Gàidhlig a thoirt còmhla agus craic eadar-ghinealach. ‘S e deagh chothrom a bhith a’ comharrachadh 25 bliadhna de FMG san Òban.

Le òrain is ceòl bho clann is inbhich bhon choimhearsnachd ionadail, agus cothrom dannsa cèilidh no dhà ionnsachadh le faclan Gàidhlig cuideachd. 

Bidh sinn a’ gabhail tabhartasan airgid aig an doras agus bidh gnìomhan do chlann ann le cothrom cabadaich mu FMG agus na buannachdan cuideachd, ma thogras sibh fhèin.

'S e Comunn nam Pàrant an Òbain a bhios a' ruith an tachartais seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page