top of page

Sat, 20 May

|

Talla a' Bhaile, Inbhir Pheofharain

Ceòl is Bàrdachd le Marcas Mac an Tuairneir

Thigibh an cuideachd a’ bhàird is òranaiche, Marcas Mac an Tuairneir, airson cuirm-feasgair de dh’òrain, bàrdachd is còmhradh.

Ceòl is Bàrdachd le Marcas Mac an Tuairneir
Ceòl is Bàrdachd le Marcas Mac an Tuairneir

Àm is Àite

20 May 2023, 17:00 – 18:00

Talla a' Bhaile, Inbhir Pheofharain, 1, Church St, Dingwall IV15 9SB, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Tha Marcas air duaisean a chosnadh airson a chuid òran is bàrdachd, a tha an dà chuid traidiseanta is ùr-nòsach, a ghabhas e a capella, air an oidhche. Tha Marcas air òrain a sgrìobhadh cuideachd le feadhainn de na ceòladairean as cliùitiche air saoghal na Gàidhlig, agus bidh e a’ leughadh cuideachd bhon cho-chruinneachadh as ùire aige, Polaris, le bàrdachd a shuathas ri cuspairean ceòlmhor. Chaidh Polaris a chur air geàrr-liosta Chomann Chrann na h-Alba airson duais Leabhar Bàrdachd na Bliadhna, an-uiridh.

Tha an fhèis as fheàrr ann an Inbhir Pheofharain air ais le cinn-latha ùra sa Chèitean!

Bidh tachartasan a’ gabhail àite ann an Club Siorrachd Rois, Bùth Leabhraichean Highflight, air an t-sràid, agus  bidh là làn thaisbeanaidhean, leabhraichean, dràma, ceòl agus Gàidhlig againn air Disahairne  – uile ann an Talla Baile Inbhir Pheofharain. Tha a’ mhòr-chuid de thachartasan an-asgaidh no ‘Pàigh na tha thu ag iarraidh’. Tha sinn an dòchas ur faicinn ann!

Tha Word on the Street a’ faighinn taic bho Maoin fo Ùghdarras Ùard Inbhir Pheofharain is Shìophoirt Comhairle na Gàidhealtachd. Tha an tachartas air a chur air dòigh fo bhratach Luchd-cluiche Inbhir Pheofharain le: Nick Fearne, Bill Anderson, Phil Baarda, Sherry Morris, Donna Macrae, Simon Berry.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page