top of page

Mon, 24 Apr

|

Talla Eaglais na h-Alba, Ulapul

Còisir Ghàidhlig an Iar Thuath

Còisir Gàidhlig dhaibhsan a tha a' fuireach iar thuath na h-Alba.

Còisir Ghàidhlig an Iar Thuath
Còisir Ghàidhlig an Iar Thuath

Àm is Àite

24 Apr 2023, 19:00 – 20:00

Talla Eaglais na h-Alba, Ulapul , Mill St, Ullapool IV26 2XE, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Tha Còisir Ghàidhlig an Iar Thuath a' coinneachadh gach Diluain airson seinn còmhla agus òrain Gàidhlig ùr ionnsachadh. Tha i fosgailte dhan a h-uile duine aig a bheil ùidh ann an seinn is òrain Gàidhlig agus tha daoine a' tighinn ann bhon a h-uile àite is daoine fiù 's a' siubhail a Ceann Loch Biorbhaidh!

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page