top of page

Tue, 18 Apr

|

Eaglais an Naoimh Calum Chille

Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Coisir Ghàidhlig airson boireannaich.

Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda
Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Àm is Àite

18 Apr 2023, 19:00 – 20:00

Eaglais an Naoimh Calum Chille, Aubery Cres, Largs KA30 8PR, UK

Mu dheidhinn an tachartas

‘S e Còisir Ghàidhlig mhnathan a th’ annainn, stèidhichte anns an Leargaidh Ghallta le buill à Siorrachd Àir a Tuath agus nas fhaide air falbh.

Chaidh a chòisir a stèidheachadh le Wilma Scouller ann an 1980 le cridhe de bhuill bhon chòisir eaglais a bh' aice roimhe à Uplawmoor a bha air a bhith soirbheachail ann am farpais mar chòisir dùthchail sa Mhòid. Tha Eilidh NicIain air a bhith na neach-teagaisg Gàidhlig agus na stiùiriche còisir dhuinn bho 2017.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun chòisir air ar làrach-lìn agus air Facebook.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page