top of page

Wed, 25 Oct

|

Microsoft Teams

Còmhradh agus Òrain Gàidhlig

Thigibh ann airson cabadaich sa Ghàidhlig agus faigh tlachd às an t-seinn còmhla ri Mairead NicNeacail.

Còmhradh agus Òrain Gàidhlig
Còmhradh agus Òrain Gàidhlig

Àm is Àite

25 Oct 2023, 14:00 – 15:00

Microsoft Teams

Mu dheidhinn an tachartas

Thigibh ann airson cabadaich sa Ghàidhlig agus agus faigh tlachd às an t-seinn còmhla ri Mairead NicNeacail. Uaireannan bidh clann bho bhun-sgoiltean Gàidhlig às a’ Ghàidhealtachd an Iar còmhla rinn cuideachd.

Thigibh ann ma tha Gàidhlig agaibh no is toil leibh cànan is òrain Ghàidhlig.  Airson daoine le seargadh-inntinn, teaghlach, caraidean agus luchd-cùraim.  

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios air: dianesmith@alzscot.org

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page