top of page

Wed, 22 Nov

|

Microsoft Teams

Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne

Còmhradh agus Òrain Gàidhlig le Mairead NicNeacail air loidhne. Tha na tachartasan seo airson daoine le seargadh inntinn no call cuimhne, an teaghlach agus an caraidean.

 Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne
 Còmhradh agus Òrain Gàidhlig Air Loidhne

Àm is Àite

22 Nov 2023, 14:00 – 15:00

Microsoft Teams

Mu dheidhinn an tachartas

Thigibh ann airson cabadaich agus airson tlachd fhaighinn as an t-seinn. Uaireannan bidh clann bho bhun-sgoiltean Gàidhlig às a’ Ghàidhealtachd an Iar còmhla rinn cuideachd. Thigibh ann ma tha Gàidhlig agaibh no mas toil leibh cànan is òrain Ghàidhlig.  

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios air Diane Smith, Neach-eagraidh Gnìomhan Coimhearsnachd, Alzheimer Scotland.

Post-d: DianeSmith@alzscot.org

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page