top of page

Sat, 03 Feb

|

Eaglais Aonaichte Augustine

Comunn Tìr nam Beann

Feasgar de cheòl le Andrew McIntyre, Fraser Fifield, Còisir Òg na h-Eaglaise Brice agus Mary McLean.

 Comunn Tìr nam Beann
 Comunn Tìr nam Beann

Àm is Àite

03 Feb 2024, 19:30 – 22:30

Eaglais Aonaichte Augustine, 41 Drochaid Sheòrais IV, Dùn Èideann EH1 1EL

Mu dheidhinn an tachartas

Feasgar de cheòl is òrain Ghàidhlig bho dhiofar luchd-ciùil.

Tiogaidean £6 airson buill a' chomuinn, £10 airson daoine nach eil nam buill agus faodaidh clann fo aois 16 a frithealadh an-asgaidh

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu Chomunn Tìr nam Beann air an duilleag Facebook aca.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page