top of page

Wed, 21 Feb

|

Ionad-Coimhearsnachd Crois na Cìse

Cròileagan Air Chuairt

Thigeabh le Cròileagan Dhùn Èideann, buidheann Gàidhlig dha pàrantan agus pàistean, air turas bàta sios Canàl an Aonaidh bho Chidhe Dhun Èideann gu Pàirc MacEanraig airson sealg-nàdair, òrain agus àm a bhi a’ cluich anns a’ phàirc. A’ coinneachadh aig Ionad-Coimhearsnachd Crois Na Cìse aig 10m.

Cròileagan Air Chuairt
Cròileagan Air Chuairt

Àm is Àite

21 Feb 2024, 10:00 – 12:00

Ionad-Coimhearsnachd Crois na Cìse , 117 Drochaid an Fhuarain, Dùn Èideann EH3 9QG

Mu dheidhinn an tachartas

Thigeabh le Cròileagan Dhùn Èideann, buidheann Gàidhlig dha pàrantan agus pàistean, air turas bàta sios Canàl an Aonaidh bho Chidhe Dhun Èideann gu Pàirc MacEanraig airson sealg-nàdair, òrain agus àm a bhi a’ cluich anns a’ phàirc. 

A’ coinneachadh aig Ionad-Coimhearsnachd Crois Na Cìse aig 10m.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Lorgar barrachd fiosrachaidh is cothrom clàradh an seo.

'S e Cròileagan Dhùn Èideann a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page