top of page

Wed, 17 Apr

|

Eden Court

Cruinn Còmhla

Thig còmhla rinn airson oidhche shònraichte aig Cruinn Còmhla le cruinneachadh de bhàrdachd, dannsa-ceum agus ceòl.

 Cruinn Còmhla
 Cruinn Còmhla

Àm is Àite

17 Apr 2024, 19:30 – 20:45

Eden Court, Rathad an Easbaig, Inbhir Nis, Comhairle na Gàidhealtachd IV3 5SA

Mu dheidhinn an tachartas

Thig còmhla rinn airson oidhche shònraichte aig Cruinn Còmhla le cruinneachadh de bhàrdachd, dannsa-ceum agus ceòl le Sophie Stephenson, Calum Stewart, Luc McNally agus Marcus Mac an Tuairneir

Bidh Gàidhlig ga bruidhinn an tòiseach le beagan eadar-theangachadh Beurla, mar sin bidh fàilte air a h-uile duine.

Tiogaidean £10.

'S e Eden Court agus Club Ciùil Inbhir Nis a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page