top of page

Wed, 22 Nov

|

Eden Court, Inbhir Nis

Cruinn Còmhla

Tha Eden Court agus Club Ciùil Inbhir Nis air ar dòigh Cruinn Còmhla a chur thugaibh, sreath ùr de dh’oidhcheannan Gàidhlig a’ taisbeanadh ceòl agus bàrdachd nar seipeal àlainn.

Cruinn Còmhla
Cruinn Còmhla

Àm is Àite

22 Nov 2023, 19:30 – 21:15

Eden Court, Inbhir Nis , Bishops Rd, Inverness IV3 5SA, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh a’ chiad oidhche againn a’ nochdadh ceòl is òrain Ghàidhlig bho Eilidh NicCoinnich, Donaidh agus Calum Barker, leughadh bàrdachd bho Chalum L. MacLeòid agus taic bho luchd-ciùil òga.   Bidh Gàidhlig air a bruidhinn an tòiseach le beagan eadar-theangachaidh gu Beurla, agus mar sin bidh fàilte air a h-uile duine!

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page