top of page

Fri, 19 Jan

|

Eden Court

Cruinn Còmhla Thegither

Mar phàirt den sreath oidhcheannan Gàidhlig aig Eden Court, tha fèis SPARK air leth toilichte oidhche shònraichte Cruinn Còmhla - Thegither a thaisbeanadh le ceòl is bàrdachd a’ comharrachadh gach cuid Gàidhlig agus Albais.

Cruinn Còmhla Thegither
Cruinn Còmhla Thegither

Àm is Àite

19 Jan 2024, 20:00 – 21:45

Eden Court, Rathad an Eabaig, Inbhir Nis, IV3 5SA

Mu dheidhinn an tachartas

Oidhche le ceòl is òrain bho Beth Malcolm agus Brian Ó hEadhra + Fionnag NicChoinnich le Órla Ní Eadhra + Ró Ó hEadhra, bàrdachd Ghàidhlig bho Calum L MacLeòid, agus bàrdachd Albais bho Lucy Beth

Tiogaidean £5.50 - £13.

Lorgar barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn Eden Court

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page