top of page

Fri, 15 Dec

|

Taigh-Òsta An Cuiltheann

Cruinneachadh na Nollaige

Cruinneachadh aig Taigh-òsta a' Chuilthinn le biadh, ceòl agus òrain Nollaig airson daoine air a bheil dementia, an teaghlach, an caraidean agus an luchd-cùraim.

Cruinneachadh na Nollaige
Cruinneachadh na Nollaige

Àm is Àite

15 Dec 2023, 14:00 – 15:30

Taigh-Òsta An Cuiltheann, Rathad Sgoirebreac Port Rìgh, Siorrachd Inbhir Nis, IV51 9QU

Mu dheidhinn an tachartas

Thig còmhla rinn airson cupa agus biadh Nollaige. Le ceòl agus laoidhean Nollaig bho Chòisir Ghàidhlig Phort Rìgh agus Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, 's e feasgar mìorbhaileach a bhios ann!  

Airson barrachd fiosrachaidh cuir fios gu Diane Smith.

Fòn: 07825 608057    Post-d: dianesmith@alzscot.org

Lorgar barrachd fios air làrach-lìn Seargadh-inntinn na h-Alba.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page