top of page

Fri, 22 Sept

|

Sabhal Mòr Ostaig

Cur air Bhog Leabhar Ùr - Somhairle MacGill-Eain Na Bhriathran Fhèin

Tha Acair agus Sabhal Mòr Ostaig a' toirt cuireadh dhuibh gu cur air bhog leabhar ùr, Somhairle MacGill-Eain - Na Bhriathran Fhèin.

Cur air Bhog Leabhar Ùr - Somhairle MacGill-Eain Na Bhriathran Fhèin
Cur air Bhog Leabhar Ùr - Somhairle MacGill-Eain Na Bhriathran Fhèin

Àm is Àite

22 Sept 2023, 19:30 – 21:30

Sabhal Mòr Ostaig, Sabhal Mor Ostaig, Ionad Naiseanta Canain Is Cultair, Teangue, Isle of Skye IV44 8RQ, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh seo a gabhail àite ann an Talla Dhonaidh Chaimbeul, Sabhal Mòr Ostaig air Dihaoine 22 An t-Sultain @ 19:30.

Bidh Mark Wringe sa chathair agus e a' còmhradh le Màiri Sìne Chaimbeul agus Jo NicDhòmhnaill.

Thèid an tachartas seo a shruthadh beò air-loidhne agus bidh eadar-theangachadh beò ri fhaighinn aig an tachartas. 

Feumar clàradh airson tiocaidean - an dà chuid aghaidh ri aghaidh agus air-loidhne - tro Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/somhairle-macgill-eain-na-bhriathran-fhein-tickets-710250718017

Chaidh an tachartas seo a chur air dòigh le Acair. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun bhuidheann agus an obair aca air:

- An Làrach-lìn aca

- Instagram

- Facebook

- X (Twitter)

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page