top of page

Fri, 22 Sept

|

Sabhal Mòr Ostaig

Cur air bhog leabhar ùr - Somhairle MacGill-Eain Na Bhriathran Fhèin

Tha Acair agus Sabhal Mòr Ostaig a' toirt cuireadh dhuibh gu cur air bhog leabhar ùr, Somhairle MacGill-Eain - Na Bhriathran Fhèin.

Cur air bhog leabhar ùr - Somhairle MacGill-Eain Na Bhriathran Fhèin
Cur air bhog leabhar ùr - Somhairle MacGill-Eain Na Bhriathran Fhèin

Àm is Àite

22 Sept 2023, 19:30 – 21:30

Sabhal Mòr Ostaig , Slèite, An Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh seo a gabhail àite ann an Talla Dhonaidh Chaimbeul, Sabhal Mòr Ostaig air Dihaoine 22 An t-Sultain @ 19:30. 

 Bidh Mark Wringe sa chathair agus e a' còmhradh le Màiri Sìne Chaimbeul agus Jo NicDhòmhnaill.  

Thèid an tachartas seo a shruthadh beò air-loidhne agus bidh eadar-theangachadh beò ri fhaighinn aig an tachartas. Feumar clàradh airson tiocaidean - an dà chuid aghaidh ri aghaidh agus air-loidhne - tro Eventbrite.  

 https://www.eventbrite.co.uk/e/somhairle-macgill-eain-na-bhriathran-fhein-tickets-710250718017

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page