top of page

Mon, 01 Apr

|

Cultarlann Inbhir Nis

Cùrsa Bogaidh fad 5 Làithean

Cùrsa bogaidh fad 5 làithean airson luchd-tòiseachaidh aig 3 diofar ìrean: fìor luchd-tòiseachaidh, daoine aig a bheil beagan eòlais agus daoine a th' air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig airson bliadhna no dhà.

Cùrsa Bogaidh fad 5 Làithean
Cùrsa Bogaidh fad 5 Làithean

Àm is Àite

01 Apr 2024, 09:30 – 05 Apr 2024, 17:00

Cultarlann Inbhir Nis, Cultarlann Inbhir Nis, Sràid Acadamaidh, Inbhir Nis IV1 1LK

Mu dheidhinn an tachartas

Cùrsa bogaidh fad 5 làithean airson luchd-tòiseachaidh aig 3 diofar ìrean: 

  • fìor luchd-tòiseachaidh
  • daoine aig a bheil beagan eòlais, agus 
  • daoine a th' air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig airson bliadhna no dhà a tha airson an cuid eòlas a dhaingneachadh.

Cosgaidh an cùrsa £260. 

Ma tha ùidh agaibh anns a' chùrsa seo, no ma tha cèist sam bith agaibh nach cuir sibh post-dealan gu: susanne@cultarlann.scot

'S e Cultarlann Inbhir Nis a bhios a' ruith an cùrsa seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page