top of page

Tue, 20 Feb

|

Talla Bhaile an Loch

Dannsa airson na Gàidhlig - Talla Bhaile an Loch

Clas de cheòl is ghluasad airson clann agus am pàrantan/luchd-cùraim, gus an slàinte inntinn is sunnd easachadh tro ghluasad agus coinneachadh ri daoine eile, uile tro mheadhan na Gàidhlig. Tha fàilte air luchd-labhairt agus duine sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.

Dannsa airson na Gàidhlig - Talla Bhaile an Loch
Dannsa airson na Gàidhlig - Talla Bhaile an Loch

Àm is Àite

20 Feb 2024, 10:00 – 11:00

Talla Bhaile an Loch, Baile an Loch, Inbhir Nis IV2 7HQ

Mu dheidhinn an tachartas

Ionnsaichidh sinn abairtean is òrain tron t-seisean agus bidh duilleagan de dh'òrain is de bhriathran ann airson toirt dhachaigh còmhla riut às dèidh a' bhùth-obrach. Bheir an seisean seo eòlas air Gàidhlig do theaghlaichean aig nach eil Gàidhlig agus eòlas air na buidhnean cloinne, sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean Gàidhlig ionadail.

Tiogaidean £6.50.

Clàraich airson an tachartais an seo.

Bidh an tachartas seo air a ruith le Sgoil Dannsa Cheryl Heggie.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page