top of page

Mon, 11 Mar

|

Talla Baile Obar Pheallaidh

Dannsa-ceum airson Inbhich

Clas dannsa-ceum airson inbhich le Sophie Stephenson ann an talla baile Obar Pheallaidh!

Dannsa-ceum airson Inbhich
Dannsa-ceum airson Inbhich

Àm is Àite

11 Mar 2024, 17:15 – 18:15

Talla Baile Obar Pheallaidh, 2 Rathad Chraoibh, Obar Pheallaidh PH15 2BJ

Mu dheidhinn an tachartas

Clas dannsa-ceum airson inbhich le Sophie Stephenson ann an talla baile Obar Pheallaidh a bhios freagarrach airson luchd-tòiseachaidh is daoine aig a bheil beagan eòlais. 'S e clas a th' ann dha na daoine a ghabh pàirt san Fhèis san t-Samhain an-uiridh ach bidh fàilte bhlàth ro a h-uile duine

Chan fheum eòlas sam bith a bhith agad. 

Tiogaidean £10. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun chlas is cothrom clàradh an seo.

Ma tha ceist sam bith agad cuir fios gu: feisthatha@gmail.com

'S e Fèis Thatha a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page