top of page

Sun, 25 Feb

|

Ionad Nàdar Ìle

Dùthchas Ìle

Seanchas, òrain, ceòl, còmhradh is tì le caraidean Ìle.

 Dùthchas Ìle
 Dùthchas Ìle

Àm is Àite

25 Feb 2024, 14:00 – 16:00

Ionad Nàdar Ìle, Port Sgioba, Eilean Ìle, Earra-Ghàidheal PA48 7TX

Mu dheidhinn an tachartas

Le Lynn NicDhòmnaill is Kate Coutts air an ceann agus caraidean bhon coimhearsnachd, cluinnidh sinn seanchas is òrain ionadail le spòrs, còmhradh, tì is biadh. 

Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile!

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

'S e Comunn na Gàidhlig Ìle a bhios a' ruith an tachartais seo.

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page