top of page

Sat, 24 Feb

|

Cnoc Soilleir

Fealla-Dhà Fad an Latha

Nach tig sibh còmhla ri sgioba Cheòlais airson latha de fealla-dhà le dràma, ceòl agus dannsa airson inbhich agus daoine òga ann an Cnoc Soilleir mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig 2024!

 Fealla-Dhà Fad an Latha
 Fealla-Dhà Fad an Latha

Àm is Àite

24 Feb 2024, 09:00 – 18:00

Cnoc Soilleir, Dalabrog, Uibhist a Deas, Eilean Siar HS8 5SS

Mu dheidhinn an tachartas

Nach tig sibh còmhla ri sgioba Cheòlais airson latha de fealla-dhà le dràma, ceòl agus dannsa airson inbhich agus daoine òga aois 14+ ann an Cnoc Soilleir mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig 2024!  

Thèid gu aon de na buidhnean seo:

Dannsa ann an Latha le Sgoil Dannsa Màiri MacLean

Còisir ann an Latha le John Joe MacNeil

Dealbh-cluich ann an Latha le Iain Beggs 

Còmhlan-Pìoba ann an Latha le Iseabail MacDonald & Decker Forrest 

Bidh na clasaichean uile sa Ghàidhlig a-mhàin.

Tiogaidean rim faotainn:

£10 airson an latha - le tì agus cofaidh

£5 airson tiogaid dhan taisbeanadh coimhearsnachd

Feumaidh tu àite a ghlèidheadh air an làrach-lìn aig Ceòlas.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page