top of page

Thu, 18 Apr

|

Comhairle nan Leabhraichean

Feasgar Phaddington

Thigibh a-steach airson leabhar ùr, deoch agus criomag bìdh.

Feasgar Phaddington
Feasgar Phaddington

Àm is Àite

18 Apr 2024, 17:30 – 19:00

Comhairle nan Leabhraichean, 32 Sràid Achadh a' Mhansa, Glaschu G11 5QP

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh bùth Comhairle nan Leabhraichean fosgailte nas anmoiche na an àbhaist gus cothrom a thoirt dhuibh leabhar ùr 'Paddington' a cheannach. Coinnichibh ri eadar-theangaiche an leabhair, Gillebrìde Mac'IlleMhaoil, agus gabh beagan bìdh (ceapairean marmalaid!) is glainne fìona fhad 's a sheallas sibh air na leabhraichean.

Tha sgeulachdan 'Paddington' air toilicheas is gàire a thoirt do chloinn air feadh an t-saoghail airson còrr is 60 bliadhna. Seo a’ chiad turas a nochd na sgeulachdan sa Ghàidhlig.  

Tha an tachartas seo ag amas air inbhich, ach bidh fàilte air cloinn.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page