top of page

Wed, 21 Feb

|

Ionad Chaluim Chille Ìle

Fèis Eunlaith Geamhraidh Eilean Ìle

Thig còmhla rinn airson sreath de thachartasan a’ comharrachadh fiadh-bheatha iongantach a’ gheamhraidh ann an Ìle.

Fèis Eunlaith Geamhraidh Eilean Ìle
Fèis Eunlaith Geamhraidh Eilean Ìle

Àm is Àite

21 Feb 2024, 10:00 – 23 Feb 2024, 17:00

Ionad Chaluim Chille Ìle, Gart na Tràghad, Bogha-Mòr, Eilean Ìle, Earra-Ghàidheal PA43 7LN

Mu dheidhinn an tachartas

Thig còmhla rinn airson sreath de thachartasan a’ comharrachadh fiadh-bheatha iongantach a’ gheamhraidh ann an Ìle.

  • Togail dhealbhan agus obair ealain.
  • Sgeulachdan le luchd-labhairt dùthchasach na Gàidhlig.
  • Treòraichte ag amharc eòin leis an RSPB.
  • Gnìomhan airson clann.
  • Seiseanan ID eun le Urras Bhreatainn airson Eun-eòlais.

Tiogaidean £0 - £5.75 a-rèir an tachartais. 

Lorgar barrachd fiosrachaidh is cothrom clàradh an seo.

'S e Comann Rìoghail Dìon nan Eunlaith a bhios a' ruith an tachartais seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page