top of page

Sat, 16 Mar

|

Eden Court

Film Cloinne - Creag nam Buthaidean

Nach tig sibh còmhla rinn airson film cloinne ùr Creag nam Buthaidean agus Na Caraidean Ùra. Srùpag is ealain cloinne an dèidh làimh.

Film Cloinne - Creag nam Buthaidean
Film Cloinne - Creag nam Buthaidean

Àm is Àite

16 Mar 2024, 14:00 – 15:20

Eden Court, Rathad an Easbaig, Inbhir Nis, Comhairle na Gàidhealtachd IV3 5SA

Mu dheidhinn an tachartas

Film Cloinne sa Ghàidhlig - Creag nam Buthaidean agus Na Caraidean Ùra

Nuair tha stoirm chunnartach a’ dèanamh air Creag nam Buthaidean, tha Oona, Baba is cuid de na caraidean ùra a’ dèanamh an dìcheall ugh beag a thoirt gu sàbhailteachd nam faichean, mus bi e caillte – ach dè fon ghrèin tha Iseabail ris?

Tiogaidean £5. Tha tiogaidean rim faotainn air làrach-lìn Eden Court no bho Eden Court air 01463 234 234.

'S e Eden Court a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page