top of page

Tue, 13 Feb

|

Leabharlann Lasswade

Gàidhlig do Dhaoine aig a bheil Beagan Eòlais

Thigibh còmhla rinn airson do chuid Gàidhlig a leasachadh!

Gàidhlig do Dhaoine aig a bheil Beagan Eòlais
Gàidhlig do Dhaoine aig a bheil Beagan Eòlais

Àm is Àite

13 Feb 2024, 18:00 – 20:00

Leabharlann Lasswade, 19 Eskdale Drive, Bonnyrigg EH19 2LA

Mu dheidhinn an tachartas

Cosgaidh na leasanan seo £20 - £75

Lorg barrachd fiosrachaidh mu na leasanan is clàraich air an son an seo.

Ma ceist sam bith agad cuir fios gu: CLL@midlothian.gov.uk

Tha na leasanan seo air an ruith le Comhairle Lodainn Mheadhanach

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page