top of page

Sat, 25 Nov

|

Summerhall

Gàidhlig Thar a’ Chuan Siar

Thig còmhla ri Pàdraig MacAoidh, Catriona Nicìomhair Parsons agus Beth Frieden airson feasgar de bhàrdachd Gàidhlig bho Alba agus Aimeireagaidh aig Fèis Bàrdachd Push the Boat Out.

Gàidhlig Thar a’ Chuan Siar
Gàidhlig Thar a’ Chuan Siar

Àm is Àite

25 Nov 2023, 15:00 – 16:00

Summerhall, Seòmar Òraid Dearg, Summerhall, Newington, Dùn Èideann EH9 1PL, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Tha Catrìona NicÌomhair Parsons à Leòdhas ach rinn i imrich a Cheap Breatainn sna 70an; agus thàinig Beth Frieden a-nall bho Aimeireagaidh a dh’ Alba ann an 2008. Tha an dithis aca a’ sgrìobhadh bàrdachd sa Ghàidhlig. Èist riutha a’ leughadh is a’ bruidhinn mun bhàrdachd aca, dachaigh, cànan is fèin-aithne le Pàdraig MacAoidh.  

Bidh an tachartas ri fhaotainn air-loidhne (agus gheibhear ceangal chun tachartas ro làimh), agus air an làthair, san t-Seòmar Òraid Dearg aig Summerhall.

Tha tiogaidean rim faotainn air làrach-lìn Summerhall.

Lorgar barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn Comhairle nan Leabhraichean

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page