top of page

Sat, 11 Nov

|

Eaglais Phàislig a Tuath

Latha Gàidhlig

Clasaichean Gàidhlig aig ceithir ìrean

Latha Gàidhlig
Latha Gàidhlig

Àm is Àite

11 Nov 2023, 10:00 – 16:00

Eaglais Phàislig a Tuath, Abercorn St, Paisley PA3 4AB, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Clasaichean Gàidhlig aig 4 ìrean:

  • Luchd-tòiseachaidh
  • Eadar-mheadhanach
  • Eadar-mheadhanach (adhartach)
  • Adhartach

Tha tiocaidean a' chosg £16 (£14 dha buill ClannGàidhlig) agus gheibhear ceapaire airson lòn mar phàirt dhen a seo. 

Feumar tiocaidean a cheannachd ron 4mh là den t-Samhain.

Cuir post-d gu fios@clanngaidhlig.org neo teacsa gu 07805 918 509 gus foirm-clàraidh fhaighinn.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page