top of page

Sat, 24 Feb

|

Bun Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Latha Ionnsachadh Teaghlaich Gàidhlig

Clasaichean Ghàidhlig do dh'inbhich agus cur-seachadan spòrsail don òigridh.

 Latha Ionnsachadh Teaghlaich Gàidhlig
 Latha Ionnsachadh Teaghlaich Gàidhlig

Àm is Àite

24 Feb 2024, 10:30 – 15:30

Bun Sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Rathad Àird Ghobhair, An Gearasdan PH33 7JE

Mu dheidhinn an tachartas

Latha de chlasaichean Gàidhlig airson inbhich agus cur-seachadan spòrsail airson clann aig aois sgoil-àraich agus bun-sgoil (geamannan, dràma, ealain). Fàilte bhlàth air teaghlaichean bho feadh Loch Abar.

Disathairne 24mh Ghearran, Bun Sgoil Ghàidhlig Loch Abar, 10.30m – 3.30f

Tiogaidean: £12 gach teaghlach

Clàradh: lauren@cnag.org 

Com-pàirteachas eadar Comunn na Gàidhlig Loch Abar agus sgioba Gàidhlig Comhairle na Gàidhealtachd.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page